Seznam výrobků výrobce EMSPOMA

Výrobky EMSPOMA a SPORTOVKA píší svou historii od 1.11.1965. V té době, se na území tehdejší ČSSR výrobou podobného produktu nezabýval. Díky tomu se EMSPOMA a SPORTOVKA úspěšně zapsali do podvědomí sportovců a i veřejnosti.

Firma JUTTA, spol. s r. o., získala právo výroby a prodeje výrobků EMSPOMA a SPORTOVKA v červenci r. 1997. Od té doby zmodernizovala a zefektivnila výrobu a zatraktivnila vzhled obalů a etiket. JUTTA se snaží neustále oslovovat nové zákazníky reklamou ve sportovních časopisech i v denním tisku, atraktivními propagačními materiály a sponzorskou účastí na mnoha sportovních akcích.
EMSPOMA a SPORTOVKA dnes
JUTTA Masáže dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery – v současnosti vyváží své produkty do téměř celé Evropy i do zámoří. O dobré kvalitě našich produktů v mezinárodním měřítku svědčí fakt, že masážní prostředky se zúčastnily všech olympijských her, mistrovství světa a Evropy.

Zobrazit více

Od tohoto výrobce nemáme aktuálně žádné aktivní výrobky.